Thanh tra đột xuất Dự án Khu dân cư số 1 mở rộng phường Điện An

Thứ sáu, 19/04/2024 07:25
Thanh tra tỉnh Quảng Nam ngày 17-4 công bố quyết định về thanh tra đột xuất toàn diện Dự án Khu dân cư số 1 mở rộng phường Điện An (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) do Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long làm chủ đầu tư. Việc thanh tra lần này là thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 2213/UBND-TD ngày 1-4-2024 về việc thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy trong buổi tiếp công dân tháng 3-2024.
Một góc Dự án Khu dân cư số 1 mở rộng phường Điện An (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam)
Một góc Dự án Khu dân cư số 1 mở rộng phường Điện An (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam)

Ông Nguyễn Đức Tiến - Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết, mục đích thanh tra nhằm giúp lãnh đạo UBND tỉnh nắm được tình hình thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư Dự án Khu dân cư số 1 mở rộng phường Điện An; công tác quản lý, sử dụng đất đai, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai; công tác quy hoạch và tiến độ đầu tư, xây dựng dự án theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt của chủ đầu tư dự án và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng dự án. Qua đó, xác định những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và chủ đầu tư trong quá trình triển khai, thực hiện đầu tư dự án. Đồng thời kiến nghị với các cấp, các ngành chức năng có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án; xem xét kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật (nếu có). Kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền xem xét thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án hoặc cho phép tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định để đầu tư dự án đạt hiệu quả.

Trước đó, trong quý I năm 2024, UBND tỉnh và các ngành, địa phương tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo tiến hành triển khai 90 cuộc thanh tra hành chính. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm hơn 5 tỷ đồng và 1.492 m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 2 tỷ đồng và 1.492 m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ giá trị quyết toán, xử lý khác hơn 3 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 55 tập thể, 85 cá nhân; chuyển thông tin sang Công an tỉnh để xem xét theo thẩm quyền 1 trường hợp đối với hành vi trốn thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường.

BÃO BÌNH