Thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu, không để xảy ra sai sót, tiêu cực trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022

Thứ hai, 06/06/2022 09:50
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Quyết định số 1392 phê duyệt phương án, kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông (THPT) và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, đích thân Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh cùng lãnh đạo Sở đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm thi THPT Võ Chí Công - điểm thi “đặc biệt” dành cho thí sinh thuộc các diện F.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, đích thân Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh cùng lãnh đạo Sở đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm thi THPT Võ Chí Công - điểm thi “đặc biệt” dành cho thí sinh thuộc các diện F.

Theo phương án, kế hoạch được phê duyệt, các hoạt động thanh tra, kiểm tra phải thực hiện kịp thời, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng Quy chế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh; đồng thời phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có); kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện những nội dung chưa phù hợp trong cơ chế, chính sách liên quan. Phương án, kế hoạch cũng phân rõ trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị có liên quan trong hoạt động thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh.

Cụ thể, Bộ GD-ĐT sẽ chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi, tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của kỳ thi theo thẩm quyền. UBND tỉnh, thành chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi trên địa bàn, tổ chức thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của Kỳ thi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, Thanh tra Chính phủ và các quy định pháp luật, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm Quy chế thi.

Cũng theo phương án, kế hoạch được thông qua, hoạt động thanh tra, kiểm tra phải linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế; bảo đảm tính độc lập, không bỏ sót, không tạo kẽ hở, khoảng trống, không bị động. Việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra thi hạn chế tối đa việc chồng chéo. Song song đó, việc điều động cơ sở giáo dục đại học (GDĐH), trường cao đẳng làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra phải phù hợp, khách quan, hạn chế tối đa việc bố trí cơ sở GDĐH, trường cao đẳng của địa phương làm việc trực tiếp tại địa phương. Trong công tác thanh tra, kiểm tra, cần tăng cường phân cấp, phân quyền cho các Sở GD-ĐT, cơ sở GDĐH, trường cao đẳng trong các khâu của Kỳ thi.

Ban Chỉ đạo cấp quốc gia (BCĐ) thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, chuẩn bị thi, tổ chức các khâu trong kỳ thi của BCĐ cấp tỉnh, Sở GD-ĐT, Hội đồng thi. Trưởng đoàn kiểm tra là Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, lãnh đạo BCĐ cấp quốc gia. BCĐ cấp tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, chuẩn bị, tổ chức coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi và xét tốt nghiệp THPT tại địa phương. Giám đốc Sở GD-ĐT các tỉnh, thành có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, BCĐ cấp tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra của BCĐ cấp tỉnh.

Khánh Yên