Thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022 từ ngày 4 đến 13-5

Thứ sáu, 22/04/2022 09:07
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn số 1523/ BGDĐT-QLCL gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT Kỳ thi diễn ra từ ngày 6 đến 9-7-2022.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT Kỳ thi diễn ra từ ngày 6 đến 9-7-2022.

Kỳ thi diễn ra từ ngày 6 đến 9-7-2022. Ngày 6-7, thí sinh sẽ đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi. Ngày 7-7, buổi sáng thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn Toán. Ngày 8-7, buổi sáng thi Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội, buổi chiều thi Ngoại ngữ. Ngày 9-7 là ngày thi dự phòng.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông tại trường phổ thông. Thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông (nếu có) trực tiếp tại Đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.

Các trường phổ thông thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo lập và giao tài khoản cho thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 từ ngày 26-4-2022 đến hết ngày 28-4-2022. Thí sinh thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi từ ngày 26-4-2022 đến hết ngày 3-5-2022.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 chính thức đăng ký dự thi trực tuyến từ ngày 4-5-2022 đến 17 giờ ngày 13-5-2022.

Khi đăng ký bài thi tổ hợp/môn thi thành phần, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 được đăng ký dự thi chỉ một bài thi tổ hợp (Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội) để xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký dự thi, thí sinh không được thay các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký.

Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được chọn dự thi một trong 7 ngôn ngữ sau: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn. Thí sinh được đăng ký thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông.

Sau kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố kết quả thi vào ngày 24-7-2022.

VIỆT HÀ