Thi và triển lãm ảnh Di sản văn hóa vật thể

Thứ ba, 25/05/2021 13:00

Với chủ đề "Di sản văn hóa vật thể tại Việt Nam", cuộc thi và triển lãm ảnh là hoạt động hướng tới ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11), nhằm tìm kiếm các tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị, tiêu biểu về các loại hình di sản văn hóa vật thể tại Việt Nam (di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc - nghệ thuật và danh lam thắng cảnh). Các tác phẩm tiêu biểu sẽ được lựa chọn cho cuộc triển lãm và sách ảnh với chủ đề "Di sản văn hóa vật thể tại Việt Nam", đăng tải trên phương tiện truyền thông và các tài liệu tuyên truyền về hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa. Kết quả cuộc thi sẽ góp phần quảng bá giá trị văn hóa, khoa học, lịch sử và thẩm mỹ của di sản văn hóa nói chung, di sản văn hóa vật thể nói riêng tới người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Lễ phát động cuộc thi và triển lãm lần thứ nhất này dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 này; Lễ trao giải và triển lãm ảnh dự kiến tổ chức vào tháng 11-2021 tại Hà Nội.

B.T