Thiết lập ứng dụng trên thiết bị di động và sử dụng mạng xã hội để tăng tương tác với người dân

Thứ ba, 07/12/2021 10:55

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến vừa ký ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố. Kế hoạch nhằm tăng cường tương tác hai chiều để người dân tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của chính quyền, cùng giải quyết những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ thiết lập mỗi xã, phường đều có trang thông tin điện tử, có chức năng cung cấp đến người dân thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã, phường; thông tin về các chủ trương, chính sách, sự kiện, hoạt động nổi bật của chính quyền cơ sở; có chức năng tìm kiếm, tra cứu, hỏi đáp trực tuyến. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch là thiết lập ứng dụng trên thiết bị di động thông minh và sử dụng mạng xã hội để tăng cường tương tác với người dân.

Thành phố yêu cầu cơ quan chỉ đạo, quản lý các cấp thiết lập trang tin trên các mạng xã hội Việt Nam để phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân, đấu trang phản bác thông tin xấu độc lan truyền trên không gian mạng. Thông qua đó, chính quyền có thể tổng hợp, phân tích những ý kiến bình luận, đánh giá của người dùng, dự báo các xu hướng tư tưởng trong xã hội. Từ đó có thêm kênh thông tin tham khảo phục vụ công tác quản lý, điều hành và xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật.

C.K