Thông qua Đề án chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới Hòa Vang giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030

Thứ tư, 19/04/2023 14:44
Ngày 19-4-2023, HĐND Hòa Vang, TPĐà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 9, tại kỳ họp này đã quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền HĐND huyện.
Kỳ họp thứ 9, HĐND Hòa Vang, khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp thứ 9, HĐND Hòa Vang, khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo đó, kỳ họp đã nghe báo cáo Tờ trình về việc thông qua Đề án chuyển đổi số huyện Hòa Vang giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 20230 của UBND huyện Hòa Vang. Trên cơ sở Tờ trình, UBND huyện đã xây dựng Nghị quyết về việc thông qua Đề án chuyển đổi số huyện Hòa Vang giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 với mục đích: Chuyển đổi số sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số và làm thay đổi phương thức quản lý Nhà nước, mô hình sản xuất-kinh doanh, tiêu dùng, cũng như đời sống văn hóa xã hội…Tại kỳ họp cũng báo cáo Tờ trình của UBND huyện Hòa Vang về việc thông qua chủ trương, giải pháp thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Hòa Vang giai đoạn 2022-2030; thông qua Nghị quyết về chủ trương, giải pháp thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Hòa Vang giai đoạn 2022-2030 của HĐND huyện với mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025, Hòa Vang phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trên 45% xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu Hòa Vang được công nhận là Thị xã , thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng một năm. Tại kỳ họp này, HĐND huyện cũng đã thông qua các Tờ trình của UBND huyện về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung giai đoạn 2021-2025; Tờ trình về xin điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2023; Báo cáo thẩm tra các Tờ trình, Nghị quyết trình tại kỳ họp này của Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện.

Hồng Thanh