Thu phí đỗ xe ô tô trên tuyến đường Bạch Đằng và Trần Phú

Thứ sáu, 08/07/2022 15:31
Thực hiện Nghị quyết số 331/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND thành phố Đà Nẵng về việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên tuyến đường Bạch Đằng và Trần Phú, Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông là đơn vị được giao thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô thông qua ứng dụng MyParking.

Đề nghị các chủ phương tiện tải ứng dụng My Parking tại https://myparking.vn hoặc kho ứng dụng App Store, Play Store để thực hiện thanh toán phí đỗ xe. Trường hợp chủ phương tiện đỗ xe mà không trả phí thì sẽ bị cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Mức phí từ ngày 01/01/2021 theo Nghị quyết số 331/2020/NQ-HĐND (đồng/ xe/ lượt/ giờ):