Thủ tướng bổ nhiệm lại Thiếu tướng Lê Ngọc Hải giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5

Thứ sáu, 19/04/2024 06:15
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các Quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ một số lãnh đạo thuộc Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, tại Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 17-4-2024, Thủ tướng Chính phủ quyết định tái bổ nhiệm Thiếu tướng Bùi Công Chức giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 3, Bộ Quốc phòng. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 18-1-2024. Tại Quyết định số 313/QĐ-TTg ngày 17-4-2024, Thủ tướng Chính phủ tái bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Ngọc Hải giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, Bộ Quốc phòng. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28-3-2024. Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Chính ủy Quân khu 3 đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với Trung tướng Nguyễn Quang Cường tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 17-4-2024. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 28-3-2024.

B.Đ.N