Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đà Nẵng đã biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể

Thứ bảy, 25/06/2022 19:27
Phát biểu tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022 diễn ra chiều 25-6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ, Chính phủ Việt Nam cam kết xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, bình đẳng, minh bạch, trên cơ sở lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Thủ tướng chia sẻ những lý do vì sao nên đầu tư vào Việt Nam. Trước hết về đường hướng, thể chế, Việt Nam phát triển phát triển nền kinh tế thị trường, có cạnh tranh, nhưng theo định hướng XHCN, tức là có sự can thiệp khi cần thiết. Ở Việt Nam, người dân, doanh nghiệp hoạt động theo pháp luật, được pháp luật bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp một cách tốt nhất.

Việt Nam cũng xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ nhưng chủ động hội nhập kinh tế sâu rộng, đủ sức chống chọi với biến động lớn từ bên ngoài. Thủ tướng cũng chia sẻ, công cuộc đổi mới kinh tế của Việt Nam vẫn tiếp tục được đẩy mạnh; kinh tế vĩ mô ổn định, an ninh năng lượng được đảm bảo cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, Việt Nam cũng đang đầu tư mạnh để phát triển hạ tầng chiến lược, trong 5 năm tới đường cao tốc Bắc-Nam sẽ thông suốt, mạng lưới cao tốc Đông-Tây được phát triển…

Chia sẻ với các nhà đầu tư về Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói, Đà Nẵng đã vươn lên mạnh mẽ trên tất cả các mặt sau khi chia tách tỉnh. Đà Nẵng đã biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể.

Thủ tướng cũng mong muốn doanh nghiệp đầu tư vào Đà Nẵng trên các lĩnh vực về chuyển đổi số, công nghệ cao, công nghiệp dược, công nghiệp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thị trường vốn, đào tạo nhân lực…

Thủ tướng cũng đề nghị Đà Nẵng phải tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại. Phát triển kinh tế Đà Nẵng phải dựa vào nội lực, gồm con người, điều kiện tự nhiên, nhưng phải tranh thủ được các nguồn đầu tư từ bên ngoài về nguồn vốn, quản trị…

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành phải phối hợp chặt chẽ hiệu quả, đặc biệt trong việc cải cách hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn vào Đà Nẵng với sự chân thành, tin cậy, trách nhiệm với nhau, cùng nhau chiến thắng. Thủ tướng nói, rất mong nhà đầu tư cùng Việt Nam xây dựng nền kinh tế thị trường có định hướng; cùng xây dựng nền kinh tế tự chủ nhưng hội nhập sâu rộng, chủ động, tích cực; cùng nhau xây dựng một Việt Nam hùng cường, giàu mạnh trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

HẢI QUỲNH