Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chủ trì Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa

Thứ năm, 21/12/2023 14:35
Vào ngày 24-12 tới, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà sẽ chủ trì Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh thành cùng các bộ ngành liên quan. Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Theo đó, Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp văn hóa và một số kết quả thực hiện Quyết định số 1755 ngày 8-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030…

BT