Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, ý kiến của các đối tượng chịu tác động trong xây dựng pháp luật

Thứ bảy, 26/11/2022 08:35
Chiều 25-11, Thủ tướng  Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11-2022 để xem xét, cho ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và một số dự án luật khác.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11-2022.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11-2022.

Dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái; các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trình bày tờ trình về đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày tờ trình về xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp phát biểu ý kiến về việc cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định đối với đề nghị xây dựng các Luật. Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ báo cáo thẩm tra các Luật. Các thành viên Chính phủ thảo luận làm rõ các nội dung về hai dự thảo Luật.

Đối với các đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn, sau khi nghe các thành viên Chính phủ góp ý, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho ý kiến từng dự án luật cụ thể, giao cho các bộ chức năng bổ sung, hoàn thiện phối hợp với các bộ, cơ quan tổng hợp, hoàn thiện để Chính phủ trình Quốc hội; giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo việc hoàn thiện đề nghị xây dựng các Luật.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự chuẩn bị của các Bộ, ngành, đơn vị chủ trì, thẩm định các dự án Luật; nhất là các ý kiến tâm huyết, tập trung tại phiên họp của các thành viên Chính phủ; yêu cầu các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện các đề nghị xây dựng luật, trình theo quy định.

Cùng với đó cần rà soát lại các quy định về tính phù hợp so với chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các Hiệp định Thương mại tự do, Công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia; rà soát lại các chính sách để thể hiện rõ ràng, khả thi, hiệu quả các nội dung; lưu ý tính định lượng, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các cấp dưới, phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát; hướng đến người dân, khơi thông nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững.

Đặc biệt, cần có cơ chế hợp tác thu hút nguồn lực hợp tác công tư; tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động; rà soát kỹ các tiêu chuẩn, quy chuẩn để thống nhất với luật chuyên ngành, tránh việc bỏ sót hoặc có khoảng trống pháp lý.

P.T