Thủ tướng Phạm Minh Chính Thống kê thì tai phải thính, mắt phải tinh!

Thứ sáu, 18/03/2022 17:22

Sáng 17-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị trực tuyến Thống kê toàn quốc với chủ đề “Tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao chất lượng hiệu quả”. Tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến có hơn 14.000 cán bộ thống kê; cán bộ, lãnh đạo cấp huyện và cấp tỉnh của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trên các mặt hoạt động công tác thống kê; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập còn tồn tại và nguyên nhân; tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thống kê tập trung, nhất là công tác thống kê tại các bộ, ngành và địa phương.

Đặc biệt, các đại biểu quốc tế đã chia sẻ và khuyến nghị với ngành Thống kê và Chính phủ Việt Nam những giải pháp để Thống kê Việt Nam có thể hội nhập và phát triển trong cộng đồng thống kê quốc tế và khu vực.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, công tác thống kê có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đặc biệt trong việc đánh giá, hoạch định chính sách. “Bác Hồ đã nói, “thống kê là tai, là mắt của Đảng và Nhà nước”, theo đó, tai phải thính, mắt phải tinh; ông cha ta cũng dạy “nói có sách, mách có chứng” và muốn “nói có sách, mách có chứng” thì phải có thống kê; ta cũng thường nói “con số biết nói” và để có con số thì phải có số liệu thống kê; hiện nay thế giới đang phát triển trí tuệ nhân tạo, dựa trên cơ sở dữ liệu lớn, để có dữ liệu lớn thì cần phải thống kê”, Thủ tướng chỉ rõ.

Thủ tướng yêu cầu công tác thống kê phải đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời, minh bạch, liên tục, lưu trữ và hội nhập. Số liệu thống kê phải được phân tích, đánh giá, dự báo và sử dụng phục vụ đắc lực cho xây dựng, hoạch định chính sách.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng, ngành Thống kê với nỗ lực lớn, quyết tâm cao, tinh thần đổi mới mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thống kê Việt Nam sẽ phát triển vượt bậc, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; khẳng định và đóng góp vai trò ngày càng lớn đối với công tác thống kê của khu vực và thế giới; trước mắt là phục vụ mục tiêu phục hồi kinh tế - xã hội nhanh và phát triển bền vững.

PHẠM TIẾP