Thừa Thiên - Huế chi hơn 45 tỷ đồng để thu hút bác sĩ

Thứ hai, 12/12/2022 09:50
HĐND tỉnh Thừa Thiên- Huế vừa thông qua Nghị quyết Quy định chính sách thu hút nguồn bác sĩ cho ngành Y tế tỉnh giai đoạn 2023-2025 với tổng kinh phí là 45,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh.

Đối tượng được thu hút là những bác sĩ đa khoa, bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ chuyên khoa II, bác sĩ nội trú, thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư- bác sĩ có nguyện vọng về làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên -Huế.

Người được hưởng chính sách thu hút phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng; người có trình độ Sau ĐH phải có bằng tốt nghiệp ĐH hệ 6 năm. Tuổi tham gia công tác của người được hưởng chính sách thu hút phải còn tối thiểu 10 năm đối với các trường hợp được thu hút từ nơi khác về và tối thiểu 15 năm đối với các trường hợp được tuyển dụng mới. Ngoài hưởng chính sách thu hút của tỉnh với mức trợ cấp cao nhất 300 triệu đồng/năm đối với học hàm Giáo sư, thấp nhất 35 triệu đồng/năm đối với bác sĩ đa khoa đào tạo hệ 6 năm tốt nghiệp loại khá…, nếu tốt nghiệp xuất sắc còn được hưởng thêm chính sách theo quy định tại Nghị định 140/2017 ngày 5-12-2017 của Chính phủ.

Hầu Tỷ