Thừa Thiên -Huế: Doanh thu du lịch hơn 1.500 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Thứ bảy, 09/07/2022 15:25
Ngày 8-7, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, khách du lịch đến tỉnh ước đạt hơn 771.000 lượt, tăng 34% so với cùng kỳ, đạt 39% kế hoạch so với phương án thấp.

Trong đó, khách nội địa đến tỉnh đạt 702.910 lượt, tăng 25,7%, khách quốc tế 12.380 lượt, giảm 15,9% so với cùng kỳ. Khách lưu trú đạt 438.094 lượt, tăng 19,4%. Doanh thu từ du lịch trong 6 tháng đầu năm ước đạt 1.566 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. Để tiếp tục thúc đẩy phục hồi du lịch, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch chủ lực và hình thành một số sản phẩm mang tính đặc trưng, có tính trọng tâm. Bên cạnh đó, triển khai các hoạt động Festival 4 mùa, phát huy lợi thế của thành phố Festival, các loại hình hoạt động festival, xem các kỳ festival là sản phẩm du lịch chủ lực của Thừa Thiên - Huế. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu tăng cường tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật, thể thao, lễ hội truyền thống, phát huy giá trị di sản văn hóa dân gian thành sản phẩm du lịch.

HẦU TỶ