Thừa Thiên- Huế sẽ đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển

Thứ ba, 14/01/2020 16:39

Ngày 13-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10-12-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời, đề ra chương trình hành động thực hiện Nghị quyết quan trọng này.

Du khách tham quan quần thể di tích cố đô Huế.

Theo đó, tỉnh Thừa Thiên- Huế sẽ đổi mới mạnh mẽ hơn nữa tư duy phát triển, nhất là tư duy về phát triển bền vững, tư duy về bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, tư duy về phát huy tối đa và hiệu quả các lợi thế, tiềm năng. Tỉnh cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các ngành kinh tế; đẩy mạnh công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị; phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ thông tin và đô thị đồng bộ, hiện đại, thông minh, đảm bảo sự hài hòa giữa kiến trúc với tự nhiên và đặc thù của Huế. Đồng thời, xây dựng Thừa Thiên - Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế. Cùng với đó, tỉnh nâng cao hiệu quả liên kết phát triển vùng; gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Trong quý 1-2020, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương xây dựng 3 Đề án trình Chính phủ gồm: Đề án Bộ tiêu chí cho đô thị có tính chất đặc thù về di sản; Đề án Mô hình đô thị Thừa Thiên - Huế - thành phố trực thuộc Trung ương; Đề án Cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển nhanh và bền vững Thừa Thiên - Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Đồng thời, tỉnh phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương chuẩn bị kỹ Đề án “Xây dựng Thừa Thiên-Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên-Huế” trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước tháng 6-2020. Tỉnh sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng Đề án Mở rộng địa giới hành chính thành phố Huế trình Quốc hội thông qua trong quý IV năm 2020…

Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10-12-2019 của Bộ Chính trị đề ra mục tiêu đến năm 2025 Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Đến năm 2030, Thừa Thiên-Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao. Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên - Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của Châu Á.

H.L