Thúc đẩy phát triển khoa học, chuyển đổi số Miền Trung - Tây Nguyên

Thứ hai, 15/11/2021 20:42

Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) thuộc ĐH Đà Nẵng vừa tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc gia CITA lần thứ 10- 2021 và tọa đàm kết nối, thúc đẩy phát triển khoa học và chuyển đổi số miền Trung – Tây Nguyên dưới hình thức trực tuyến.

Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Việt-Hàn chủ trì hội thảo.

100 bài báo khoa học của hơn 300 tác giả trong và ngoài nước được gửi đến hội thảo lần này, trong đó có hơn 40% bài báo được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh. 55 bài được lựa chọn để báo cáo tại 10 phiên song song dưới hình thức trực tuyến với nhiều chủ đề liên quan công nghệ thông tin, truyền thông, kinh tế số như: Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; Xử lý ảnh và ngôn ngữ tự nhiên; Công nghệ phần mềm và Hệ thống thông tin, Kinh tế số; Mạng truyền thông; Chuyển đổi số và Đô thị thông minh…

Cũng nằm trong chuỗi sự kiện này, VKU phối hợp với Câu lạc bộ Khoa-Trường-Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Nam (FISU Việt Nam) tổ chức tọa đàm Kết nối và thúc đẩy phát triển khoa học và chuyển đổi số miền Trung – Tây Nguyên lần thứ 2. Cùng với sự ra đời FISU Miền Trung - Tây Nguyên, các đại biểu hy vọng sẽ  là đầu mối kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực, trao đổi học thuật và tạo cho sinh viên nhiều cơ hội thực tập, việc làm, đặc biệt góp phần vào chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Khánh Yên