Thủy điện Ngàn Trươi hòa lưới điện quốc gia đầu tháng 2-2022

Thứ ba, 25/01/2022 15:54

Một tổ máy phát điện ở Nhà máy thủy điện Ngàn Trươi.

Nhiều tháng nay, trên công trường Nhà máy thủy điện Ngàn Trươi (Hà Tĩnh), các đơn vị thi công mỗi ngày làm việc 3 ca để chạm đích hòa lưới điện quốc gia vào đầu tháng 2 năm nay.

Dự án Thủy điện Ngàn Trươi chính thức thi công đầu năm 2019, có công suất 25,5MW. Thiết bị công nghệ của nhà máy do Công ty Voith Hydro Ấn Độ cung cấp, được sản xuất theo tiêu chuẩn của Đức. Thiết bị tự động hóa cao, hệ thống kích từ của máy phát được sử dụng hệ thống kích từ không chổi than (những nhà máy cũ đang sử dụng hệ thống kích từ có chổi than).

Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi khi đi vào hoạt động sẽ cung cấp trung bình mỗi năm khoảng 73,71 triệu kWh điện cho hệ thống điện quốc gia, với doanh thu đạt khoảng hơn 100 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách nhà nước trên 20 tỷ đồng, tạo việc làm cho lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

H.T