Tiếp tục khai quật con đường “Thần đạo” Mỹ Sơn

Thứ sáu, 23/02/2024 10:45
Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn cho biết, Bộ VH-TT&DL đã ban hành Quyết định số 3567 thống nhất cho phép Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn phối hợp với Viện Khảo cổ (Bộ VH-TT&DL) tiếp tục tổ chức thăm dò khai quật, khảo cổ phía đông tháp K thuộc khu di tích Mỹ Sơn.
Tháp K Mỹ Sơn.
Tháp K Mỹ Sơn.

Đợt thăm dò khai quật, khảo cổ dự kiến diễn ra từ ngày 1-3 đến 29-4-2024, với tổng diện tích 220m2, bao gồm: diện tích thăm dò 20m2 (4 hố x 5m2/hố) và diện tích khai quật 200m2 (2 hố x 100m2/hố).

Tháp K có niên đại khoảng thế kỷ XI-XII, được xây dựng trên vùng đất phẳng rộng, cao ráo. Đây là ngôi tháp đơn lẻ nằm khá độc lập với các nhóm tháp khác. Theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quý (Viện Khảo cổ), đây có thể là con đường “Thần đạo” hoặc “Hoàng gia” - con đường dẫn để thần linh, vua chúa và tăng lữ Bà la môn giáo đi vào không gian thiêng Mỹ Sơn.

B.B