Tiếp tục khẳng định quyết tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ tư, 23/11/2022 09:14
Chiều 22-11, Ban chỉ đạo (BCĐ) Thành ủy Đà Nẵng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức phiên họp thứ 2 dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Nguyễn Văn Quảng. Phiên họp nhằm cho ý kiến một số nội dung và triển khai một số công việc trong thời gian đến. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và các thành viên Ban chỉ đạo.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại phiên họp.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại phiên họp.

Đánh giá kết quả thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ phiên họp thứ nhất đến nay của BCĐ và 3 cuộc họp Thường trực BCĐ, nhất là 6 vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi đã có nhiều chuyển biến mới, chỉ đạo tháo gỡ nhiều vướng mắc, khó khăn trong công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Qua đó, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, góp phần ổn định dư luận xã hội, pháp luật thực thi nghiêm minh, kịp thời.

Công tác tuyên truyền được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác PCTNTC với sự tham dự của gần 600 đại biểu, trong đó đáng chú ý là quán triệt Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác PCTNTC và Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1-8-2022 của BCĐ Trung ương về PCTNTC về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực. Cơ quan thường trực BCĐ cũng đã tổ chức tập huấn về rà soát các cuộc thanh tra KT-XH và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước cho 150 cán bộ các sở, ban, ngành thành phố, quận, huyện và công tác PCTNTC cho hơn 120 lãnh đạo cấp phòng và viên chức các Ban Quản lý dự án thuộc UBND thành phố. Phối hợp Thanh tra thành phố tổ chức tập huấn cho 170 lãnh đạo, công chức, viên chức các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện về các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và quán triệt, triển khai các văn bản về PCTNTC.

Tại phiên họp, Cơ quan Thường trực BCĐ đã trình 14 nội dung cần thảo luận cho ý kiến thực hiện trong thời gian đến. Trong đó, tập trung vào việc đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong định giá trong tố tụng hình sự đối với các vụ án thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo; yêu cầu các cấp ủy đảng chỉ đạo các cơ quan tố tụng thành phố chịu trách nhiệm về đẩy nhanh tiến độ xác minh các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đảm bảo chứng cứ, không bỏ lọt tội phạm, hành vi phạm tội, thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát...

BCĐ cũng thông qua chủ trương ban hành Quy định về kiểm tra, giám sát của BCĐ và Chương trình công tác năm 2023. Theo đó, tập trung chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ chủ yếu như việc ban hành Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của BCĐ; tiếp tục chỉ đạo rà soát, đôn đốc tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ thành phố theo dõi, chỉ đạo; tiến độ thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi kết luận thanh tra, kiểm toán; tổ chức sơ kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác PCTNTC và về công tác xử lý đơn, thư liên quan tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh đó cũng tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành Bộ tài liệu tuyên truyền về công tác PCTNTC; chỉ đạo giám sát trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PCTNTC trong cơ quan, tổ chức theo tinh thần Hướng dẫn số 25-HD/TW ngày 1-8-2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và BCĐ đánh giá cao công tác chuẩn bị của Thường trực Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo là Ban Nội chính Thành ủy; ghi nhận và đánh giá cao vai trò, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên BCĐ đã góp phần vào kết quả chung của BCĐ trong 1 năm qua.

CÔNG HẠNH