Tiếp tục nhân rộng Công an phường điển hình kiểu mẫu

Thứ ba, 12/12/2023 07:25
Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng tại Hội nghị sơ kết 1 năm xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự (ANTT) và văn minh đô thị (VMĐT) trên địa bàn toàn quốc năm 2023 được tổ chức tại TP Vinh (Nghệ An) ngày 11-12.
32 tập thể và 29 cá nhân đón nhận Bằng khen của Bộ Công an về nhiều đóng góp, thành tích xuất sắc
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chủ trương đúng đắn, thể hiện tầm nhìn chiến lược

Các ý kiến tại Hội nghị khẳng định, chủ trương xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và VMĐT là chủ trương đúng đắn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong chỉ đạo, thúc đẩy đột phá về thể chế và phương pháp tiếp cận mang tính khoa học, có trọng tâm, trọng điểm; từ các điển hình, kiểu mẫu để tạo ra hiệu ứng lan tỏa khi tổ chức nhân rộng. Điều này được chứng minh trên thực tế thí điểm ở 5 Công an phường của 5 thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 và 63 địa phương trên toàn quốc năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nêu bật những kết quả đã đạt được; những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện; những đề xuất, kiến nghị về việc chỉnh sửa Bộ tiêu chí tạm thời; trao đổi chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn xây dựng; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và VMĐT trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, năm 2023, Công an Nghệ An thực hiện đăng ký xây dựng 16 Công an phường, gấp 16 lần chỉ tiêu Bộ Công an giao. Đến nay, 16/16 Công an phường cơ bản hoàn thành 21/22 tiêu chí (chỉ còn 1 tiêu chí về xếp loại thi đua đối với Đảng ủy, UBND phường). Ở những phường được chọn thí điểm, ANTT thì thực sự đảm bảo; tội phạm hình sự giảm sâu; tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, kinh tế, môi trường; tai nạn giao thông, cháy nổ được kìm giữ và làm giảm; chất lượng cán bộ Công an phường được nâng lên rõ rệt. Thời gian tới, Công an tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục nhân rộng tại 16/32 Công an phường còn lại để tập trung xây dựng đơn vị điển hình, kiểu mẫu.

32 tập thể và 29 cá nhân đón nhận Bằng khen của Bộ Công an về nhiều đóng góp, thành tích xuất sắc

Phấn đấu đến năm 2030 sẽ hoàn thành 100%

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, từ những kết quả sau 1 năm triển khai thực hiện xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và VMĐT trên địa bàn toàn quốc cho thấy, cấp ủy Đảng, chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp phường đều đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện rất nghiêm túc, bài bản. Công an các địa phương cũng đã chủ động cân đối nguồn kinh phí thường xuyên để hỗ trợ cải tạo, sửa chữa trụ sở, mua sắm trang thiết bị phục vụ xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị cấp ủy chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, xác định rõ việc xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và VMĐT có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở tiền đề để xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh, hiện đại. Mục tiêu đến năm 2025, mỗi tỉnh, thành phố đạt ít nhất 30% - 50% Công an phường điển hình, kiểu mẫu. Năm 2030 hoàn thành 100% Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và VMĐT trên địa bàn toàn quốc.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh tiếp tục xây dựng nhân rộng Công an phường điển hình kiểu mẫu về ANTT và VMĐT trên địa bàn tỉnh, thành phố giai đoạn 2024 - 2025. Địa phương nào chưa ban hành nghị quyết chuyên đề, chưa xây dựng được Đề án thì Công an tỉnh, thành phố tiếp tục tham mưu cho tỉnh, thành ủy, UBND tỉnh, thành phố ban hành nghị quyết chuyên đề, Đề án, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo có tính thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt; Tham mưu thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở; tranh thủ sự ủng hộ đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy hoạch quỹ đất, đầu tư xây mới và sửa chữa, nâng cấp trụ sở cho Công an phường từ nguồn lực của địa phương và nguồn lực xã hội hóa. Ưu tiên đầu tư, mua sắm trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Công an các phường được lựa chọn xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và VMĐT phải thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ; trong đó đặc biệt chú trọng công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể và các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT; chủ động thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Sau thời gian thí điểm, Bộ Công an sẽ chỉ đạo tổ chức thực hiện xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và VMĐT đối với gần 1.800 Công an phường trên cả nước theo lộ trình từ năm 2024 đến năm 2030.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 32 tập thể và 29 cá nhân đã có nhiều đóng góp, thành tích xuất sắc trong xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và VMĐT.

Dương Hóa