Tiểu thương “chê” chợ!

Thứ sáu, 03/05/2024 10:00
- Tiểu thương ở chợ nào vậy Tư xứ Quảng? - Là chợ Đông Phú mới tại thị trấn Đông Phú (H. Quế Sơn, Quảng Nam) đó NXD.
Các ki-ốt bằng tôn trong nhà lồng chợ Đông Phú mới đang được sửa chữa.
Các ki-ốt bằng tôn trong nhà lồng chợ Đông Phú mới đang được sửa chữa.

- Chợ mới sao bị chê?

- Khi chợ Đông Phú mới hoàn thành, nhiều tiểu thương đến nhận ki-ốt buôn bán tỏ vẻ không hài lòng bởi ki-ốt khoảng 8m2 và ki-ốt trong nhà lồng chợ chỉ 6m2. Đã vậy, các ki-ốt trong nhà lồng chợ có vách ngăn bằng tôn, rồi chạy hệ thống dây điện trên các vách ngăn rất dễ dẫn đến nguy cơ chập điện, cháy nổ hàng loạt, gây nguy hiểm chết người. Đường sá vào chợ chưa mở thông nên ảnh hưởng đến việc đi lại, mua bán. Các quầy hàng ăn uống dựa vào bờ tường nhà lồng và không có mái cố định, chỉ có quay mái che bằng bạt, e rằng mưa gió sẽ không đảm bảo…

- Vậy các tiểu thương nên kiến nghị những vấn đề này với đơn vị quản lý.

- Nhiều tiểu thương vừa gửi đơn cho UBND tỉnh Quảng Nam và các sở liên quan trình bày những bất cập tại chợ Đông Phú mới. Sau đó, các đơn vị liên quan đang thi công mở rộng nhiều ki-ốt bằng tôn, các ki-ốt xây bằng bê-tông thì không thể sửa chữa và nhiều kiến nghị khác của tiểu thương chưa được khắc phục.

- Thế đơn vị chức năng trả lời như thế nào?

- Về kiến nghị của các tiểu thương, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Quế Sơn (đơn vị quản lý chợ) cho biết, chợ Đông Phú mới được xây dựng đúng theo thiết kế được phê duyệt. Diện tích các ki-ốt như vậy là phù hợp, đơn vị chỉ mở rộng những ki-ốt bằng tôn cho phù hợp với loại hàng hóa. Một số kiến nghị khác của tiểu thương thì Phòng đang kiểm tra, khắc phục.

- Như vậy những kiến nghị của các tiểu thương đã được tiếp thu và chỉnh sửa.

- Điều đó là đáng ghi nhận, tuy nhiên khi tiểu tương buôn bán tại chợ Đông Phú cũ với mỗi ki-ốt rộng 15-20m2 rất thuận lợi nên khi qua chợ mới, các ki-ốt nhỏ quá, hàng hóa bày được ít nên cũng “không ưng cái bụng”.

- NXD thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần lắng nghe, khắc phục những kiến nghị còn bất cập tại chợ Đông Phú mới để tạo điều kiện thuận lợi cho các tiểu thương buôn bán.

N.X.D