Tổ chức bán đấu giá 44 cơ sở nhà đất công

Thứ tư, 22/03/2023 07:55
UBND TP Đà Nẵng vừa có Quyết định số 433/QĐ-UBND về việc thu hồi một số cơ sở nhà đất công giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng (Sở Xây dựng TP Đà Nẵng) quản lý để tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá.

Theo đó, UBND TP thu hồi nhà đất công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị để giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng quản lý thực hiện tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá đối với 44 cơ sở nhà đất có tổng diện tích đất: 30.891,6m2 và tổng diện tích nhà: 14.666,8m2. Lý do bán là số nhà đất này dôi dư không còn nhu cầu sử dụng sau khi sắp xếp lại. UBND TP giao Sở Tài chính TP chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị để tổ chức bàn giao, tiếp nhận 44 cơ sở nhà đất nói trên; đồng thời giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng tiếp nhận, quản lý đối với các cơ sở nhà đất này và lập thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, gửi Sở Tài chính TP thẩm định, trình UBND TP phê duyệt.

PHÚ NAM