Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đến cán bộ, đảng viên

Thứ sáu, 26/08/2022 18:03
Chiều ngày 26-8, Quận ủy Thanh Khê đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đống Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóaXIII) và nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hơn 250 đồng chí là cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn quận Thanh Khê đã dự hội nghị. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hào, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực 3, Đà Nẵng đã dành thời gian truyền đạt kỹ 2 nội dung nói trên.

TS Nguyễn Văn Hào truyền đạt các nội dung tại hội nghị

TS Nguyễn Văn Hào truyền đạt các nội dung tại hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Khê Nguyễn Thị Minh Nguyệt trong phát biểu trước Hội nghị đã đánh giá cao về công tác triển khai thực hiện Kết luận 21-KL/TW của BCH TƯ và tác phẩm của Tổng Bí thư trong tất cả các chi, đảng bộ và hệ thống chính trị trên địa bàn. Qua đó, đã tạo ra những chuyển biến tích cực và trở thành động lực để các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục tạo được sự đoàn kết, thống nhất từ quận đến cơ sở. Nhiều địa phương như phường Thạc Gián, Thanh Khê Đông, An Khê, Xuân Hà… đã có nhiều hình thức, cách làm, sát với nội dung triển khai đến cán bộ, đảng viên ở khu dân cư có hiệu quả, tạo được hiệu ứng tốt. Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Khê Nguyễn Thị Minh Nguyệt đề nghị, trong thời gian đến, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục triển khai các nội dung rộng khắp, nghiêm túc, thận trọng, thực chất; nghiêm khắc xử lý những sai phạm, tồn đọng gắn với việc kiểm tra đánh giá tổ chức, cơ sở Đảng dịp cuối năm.

PHƯƠNG KIẾM