Tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2023

Thứ tư, 21/12/2022 18:17
Sáng ngày 20/12/2022, PC Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2023. Tham dự Hội nghị có 179 đại biểu được bầu từ Hội nghị người lao động ở các đơn vị trực thuộc và các phòng/ Ban chức năng Công ty. Chủ trì Hội nghị là các Ông: Quách Phạm Cường - Giám đốc Công ty; Ông Phạm Kim Cúc - Chủ tịch Công đoàn Công ty. Đoàn đại biểu EVNCPC về tham dự hội nghị có ông Ngô Tấn Cư - Tổng giám đốc EVNCPC, ông Đinh Văn Đức - UV BTV Công đoàn EVNCPC cùng các đ/c đại diện lãnh đạo các Ban EVNCPC.
Trao Bằng khen Bộ Công Thương cho các tập thể, cá nhân
Trao Bằng khen Bộ Công Thương cho các tập thể, cá nhân

Tại Hội nghị, Ông Quách Phạm Cường - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty đã báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. PC Quảng Ngãi luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật Tổng công ty giao, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh điện, đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm cuối năm 2022, Điện thương phẩm thực hiện 2.172Tr.kWh. Tổn thất điện năng thực hiện 2,4%. Chỉ tiêu Saidi thực hiện 213,9 phút, suất sự cố lưới điện giảm so với năm 2021 và đạt kế hoạch. Trong năm 2022, Công ty đã hoàn thành tiếp nhận 100% lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn; thực hiện đầu tư, cải tạo, sửa chữa lưới điện hạ áp nông thôn tiếp nhận cho 66/66 xã với tổng chi phí 327 tỷ đồng. Với những kết quả trên, kết thúc năm 2022, PC Quảng Ngãi đạt giải Ba toàn EVNCPC, đồng thời được đề nghị EVN tặng cờ thi đua xuất sắc.

Hội nghị cũng thông qua các nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2022; Báo cáo đánh giá tình hình tổ chức Hội nghị người lao động các cấp trong đơn vị; tập hợp và giải quyết các kiến nghị của công nhân lao động; Xem clip về 10 sự kiện nổi bật của Công ty năm 2022; Báo cáo tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; Thảo luận về các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm; Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2024; Bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; Tổ chức trao, nhận bằng khen của Bộ Công Thương, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Giấy khen của EVNCPC cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022; Phát động phong trào thi đua “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2023”.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Ngô Tấn Cư – Tổng Giám đốc EVNCPC đã thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ của EVNCPC trong năm qua, ghi nhận sự đóng góp của PC Quảng Ngãi vào thành công chung của EVNCPC trong năm 2022, giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của các đại biểu tham dự Hội nghị.

Kết luận tại Hội nghị, ông Quách Phạm Cường - Giám đốc PC Quảng Ngãi cho biết sẽ đề ra các chương trình hành động cụ thể để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2023; kêu gọi toàn thể CBCNV nêu cao tinh thần làm chủ tập thể, kỷ cương trách nhiệm trong công việc, phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.