Tổ chức Lễ đón Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Bà Thu Bồn vào ngày 14-3-2022

Thứ ba, 01/03/2022 21:32

Lễ rước nước trong Lễ hội Bà Thu Bồn.

UBND H. Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ đón Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Bà Thu Bồn. Theo đó, quy mô Lễ đón Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Bà Thu Bồn được tổ chức vào ngày 14-3 (12-2 âm lịch) tại khu vực Lăng Bà Thu Bồn (thôn Thu Bồn Tây, xã Duy Tân) với 2 nội dung: phần Lễ đón nhận Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và một số hoạt động văn hóa- thể thao truyền thống. Cụ thể: trong các ngày 12,13 và 14-3 (ngày 10, 11, 12-2 âm lịch) sẽ diễn ra các hoạt động giải bóng chuyền nam, nữ; Hội thi nữ công gia chánh; Trưng bày sản phẩm OCOP và các sản vật quê hương; Hô hát bài chòi; Biểu diễn dân ca kịch Quảng Nam; Thả hoa đăng trên sông Thu Bồn; Giải đua thuyền nam, nữ. Ngày 14-3 tại khu vực Lăng Bà Thu Bồn sẽ diễn ra lễ đón Bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Bà Thu Bồn.

Lễ hội Bà Thu Bồn là lễ hội lớn mang màu sắc tín ngưỡng dân gian có từ bao đời của cộng đồng cư dân sinh sống vùng thượng lưu sông Thu Bồn. Lễ hội được tổ chức hằng năm thể hiện khát vọng phồn vinh, cầu mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. 

Hồ Thu