Tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện

Thứ năm, 24/11/2022 14:37
Ngày 23-11, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức lễ tôn vinh Người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2022.

Dịp này, 100 đại biểu là những người tham gia hiến máu thường xuyên, hiến máu trong những tình huống khẩn cấp, tích cực vận động hàng trăm người tham gia hiến máu được tôn vinh, trong đó có những người hiến máu từ 40-70 lần trở lên.

Được biết, từ năm 2018 - 2022, toàn tỉnh Thừa Thiên- Huế tiếp nhận trên 122.000 đơn vị máu. Riêng 3 năm 2020 - 2022, thời điểm bị tác động bởi đại dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp duy trì các hoạt động hiến máu tình nguyện, đảm bảo lượng máu cấp cứu, điều trị trong tình hình ứng phó dịch bệnh COVID-19 và trong dịp Tết. Cao điểm là tổ chức thành công các chiến dịch hiến máu tình nguyện. Theo đó, năm 2020, toàn tỉnh tiếp nhận trên 25.000 đơn vị máu, năm 2021 đạt trên 24.000 đơn vị máu, năm 2022 đạt trên 25.000 đơn vị máu. Trong đó, trên 99% là từ người hiến máu tình nguyện, đạt tương đương gần 2,0% dân số tham gia hiến máu, cao hơn 0,5% so với tỷ lệ toàn quốc

B.T