Tổng cục II-Bộ Quốc phòng đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Thứ sáu, 19/05/2023 06:48
Ngày 18-5, Tổng cục II-Bộ Quốc phòng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất của Đảng, Nhà nước trao tặng Tổng cục và một số tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục vì đã có thành tích đặc biệt, xuất sắc đột xuất góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Tổng cục II được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Tổng cục II được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Dự và chỉ đạo buổi lễ có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương, địa phương, các đồng chí nguyên lãnh đạo Cục nghiên cứu, Tổng cục II; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong quân đội; cán bộ lãnh đạo, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của tình báo quốc phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng và biểu dương: Trong suốt chặng đường gần 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tình báo quốc phòng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, luôn dựa vào nhân dân, đi sát địch và không ngừng tiến bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Chủ tịch nước khẳng định: Tình báo quốc phòng luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải làm cho tình báo quốc phòng của chúng ta mạnh lên, tình báo chiến lược của đất nước mạnh lên", và thực tế tình báo quốc phòng đã mạnh lên thêm một bước. Đảng, Nhà nước và cá nhân Chủ tịch nước luôn đặt trọn niềm tin vào lực lượng Tình báo quốc phòng Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Để viết tiếp truyền thống vẻ vang, xứng đáng với vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, hoành thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó; trong bất luận hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với tình báo quốc phòng. Thường xuyên chú trọng giữ gìn mối liên hệ máu thịt với nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ. Nắm vững và vận dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo quan điểm, đường lối của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch nước tin tưởng, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, mà thường xuyên, trực tiếp là Thường vụ Quân ủy Trung ương; sự quản lý, chỉ đạo, chỉ huy của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, địa phương; với lịch sử, truyền thống vẻ vang gần 80 năm qua, cùng với tiềm năng, thế mạnh hiện có, Tình báo quốc phòng Việt Nam sẽ ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng là lực lượng trọng yếu, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân.

VGP