Tổng kết 5 năm phong trào “Sinh viên 5 tốt” trên địa bàn TP Đà Nẵng

Thứ sáu, 09/06/2023 13:56
Ngày 8-6, Hội Sinh viên Việt Nam (HSVVN) TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Sinh viên 5 tốt” giai đoạn 2018 – 2023.
HSVVN TP Đà Nẵng khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai phong trào đến với hội viên, sinh viên các cấp.
HSVVN TP Đà Nẵng khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai phong trào đến với hội viên, sinh viên các cấp.

Theo đánh giá, phong trào “Sinh viên 5 tốt” mang lại những chuyển biến nổi bật trong tư tưởng, nhận thức của sinh viên về học tập, rèn luyện và định hướng phấn đấu. Trong 5 năm đã có 5.611 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp và 198 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” các cấp. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” có sự chuyển động mạnh mẽ ngay từ khi bắt đầu năm học mới, công tác tuyên truyền về phong trào được các cơ sở Hội triển khai với nhiều hình thức sáng tạo và hiệu quả.

Các cơ sở Hội đã củng cố, nâng cao chất lượng, thành lập nhiều CLB "Sinh viên 5 tốt” mới. Riêng trong năm học 2022-2023, phong trào “Sinh viên 5 tốt” có sự chuyển động mạnh mẽ, HSVVN TP Đà Nẵng đã tổ chức 13 Diễn đàn “Triển khai phong trào Sinh viên 5 tốt” và ra mắt ứng dụng Sinh viên 5 tốt “5tot.vn” nhằm tạo diễn đàn kết nối sinh viên 5 tốt trên địa bàn.

Dịp này, HSVVN TP Đà Nẵng đã tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch HSVVN TP Đà Nẵng với “Sinh viên 5 tốt” các cấp năm 2023, khen thưởng 18 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai phong trào đến với hội viên, sinh viên các cấp.

Mai Vinh