Tổng Kiểm toán trả lời chất vấn về phòng, chống tham nhũng trong nội bộ ngành

Thứ tư, 05/06/2024 14:53

Trả lời chất vấn, Tổng Kiểm toán Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, phòng, chống tham nhũng trong nội bộ ngành là nhiệm vụ được quan tâm. Trong đó, quan tâm giáo dục về chính trị, tư tưởng, kịp thời phổ biến, quán triệt các chỉ đạo của Đảng, các văn bản mới của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Sáng 5/6, Tổng Kiểm toán Nhà nước (Tổng Kiểm toán) Ngô Văn Tuấn đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội đối với nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực kiểm toán.

Lần đầu tiên trả lời chất vấn trước Quốc hội, ông Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, với vai trò là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; có chức năng đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đối với việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã nỗ lực từng bước khẳng định là công cụ trọng yếu, hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; góp phần quan trọng trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đại biểu Tao Văn Giót (Đoàn Lai Châu) chất vấn Tổng Kiểm toán Nhà nước
Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn trước Quốc hội

Nội dung chất vấn gồm:

- Trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng các doanh nghiệp, dự án được kiểm toán nhưng vẫn xảy ra sai phạm;

- Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán Nhà nước;

- Giải pháp khắc phục tình trạng chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm toán.

Bộ trưởng các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an; Tổng Thanh tra Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Trong đó, với chức năng, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN đã chỉ ra sai phạm trong từng khâu, từng thời điểm giúp đơn vị có sai sót chấn chỉnh kịp thời, có tác dụng cảnh báo, ngăn ngừa vi phạm nghiêm trọng hơn. Đặc biệt, hằng năm KTNN cung cấp hàng trăm bộ hồ sơ, tài liệu cho các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan chức năng để xem xét thanh tra, kiểm tra và giám sát các đơn vị theo chức năng và thẩm quyền.

"Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán Nhà nước được KTNN đặc biệt coi trọng. KTNN luôn quan tâm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ đi đôi với rèn luyện phẩm chất của người Kiểm toán viên Nhà nước. Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán để ngăn chặn, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những hành vi tiêu cực", Tổng Kiểm toán Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Tại phiên chất vấn, ĐB Trịnh Minh Bình (Đoàn Vĩnh Long) đã đặt câu hỏi về giải pháp khắc phục các sai phạm trong hoạt động đấu thầu. Cụ thể, theo ĐB Trịnh Minh Bình, trong thời gian qua, các dự án đầu tư xây dựng đã được kiểm toán nhưng sau đó, các cơ quan chức năng vẫn phát hiện các sai phạm trong hoạt động đấu thầu.

Đại biểu đề nghị Tổng Kiểm toán lý giải vấn đề này và giải pháp khắc phục trong thời gian tới?

Đại biểu Trịnh Minh Bình (Đoàn Vĩnh Long) chất vấn về giải pháp khắc phục các sai phạm trong hoạt động đấu thầu

Trả lời câu hỏi này, Tổng Kiểm toán Ngô Văn Tuấn đã lấy dẫn chứng cụ thể từ 2 vụ án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn và Thuận An. Ông Ngô Văn Tuấn cho biết, Kiểm toán nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, với chức năng đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Như vậy, đối tượng kiểm toán là việc quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công theo quy định của pháp luật. Đơn vị được kiểm toán là những đơn vị trực tiếp liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, với 12 nhóm đơn vị liên quan.

"Quay lại câu hỏi của đại biểu, trong thời gian vừa qua, có một số vụ án lớn liên quan đến đấu thầu. Cụ thể vụ án tiêu cực của Tập đoàn Phúc Sơn và Thuận An đã có sai sót trong đấu thầu, tôi khẳng định hai đơn vị này là doanh nghiệp không có vốn Nhà nước nên không phải là đơn vị được KTNN. Xét về góc độ có liên quan thì họ liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công thành công với tư cách là nhà thầu.

Trong khi, chúng tôi kiểm toán ở đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án. KTNN thực hiện 3 nội dung, thứ nhất, đánh giá xác nhận tính đúng đắn trung thực của báo cáo tài chính. Thứ hai là đánh giá xác nhận việc tuân thủ pháp luật khi thực hiện đấu thầu trong đầu tư xây dựng cơ bản. Thứ ba là xác nhận tính hiệu quả trong đầu tư tài chính công tài sản công", Tổng Kiểm toán Ngô Văn Tuấn nói.

Đặt câu hỏi chất vấn tới Tổng Kiểm toán Nhà nước, ĐB Tao Văn Giót (Đoàn Lai Châu) đề cập công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành Kiểm toán Nhà nước thời gian qua.

Đại biểu Tao Văn Giót (Đoàn Lai Châu) chất vấn Tổng Kiểm toán Nhà nước

Theo đại biểu Tao Văn Giót, các vụ án xảy ra trong thời gian qua cho thấy công tác phòng, chống tham nhũng đang được Đảng, Nhà nước và Nhân dân hết sức quan tâm, đặc biệt Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành quyết định số 131 (27/10/2023) về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, đại biểu Tao Văn Giót đề nghị Tổng Kiểm toán cho biết công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành Kiểm toán Nhà nước trong thời gian vừa qua được thực hiện như thế nào?

phòng, chống tham nhũng Tổng Kiểm toán Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, phòng, chống tham nhũng trong nội bộ ngành là nhiệm vụ được quan tâm. Trong đó, quan tâm giáo dục về chính trị, tư tưởng, kịp thời phổ biến, quán triệt các chỉ đạo của Đảng, các văn bản mới của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Kịp thời rà soát, thể chế hóa các văn bản của Đảng, văn bản pháp luật mới.

"Riêng năm 2022, KTNN đã rà soát 75 văn bản liên quan đến quy trình kiểm toán để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đề cao vai trò của người đứng đầu, tổ trưởng tổ kiểm toán, đoàn kiểm toán. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của cơ quan thanh tra kiểm toán nhà nước; xử lý nghiêm những hành vi có hiện tượng tham nhũng, tiêu cực…", ông Ngô Văn Tuấn nói.

Theo VOV

Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Tổng Kiểm toán Nhà nước đăng đàn trả lời chất vấn

Chiều 5-6, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.