Trao tặng 39 tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

Thứ năm, 18/11/2021 07:50

Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên- Huế vừa tiếp nhận tư liệu, hiện vật, tác phẩm của các cá nhân trao tặng. Các cá nhân trao tặng cho Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên-Huế 39 tư liệu, hiện vật, trong đó có 14 tác phẩm mỹ thuật về đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh được các nghệ sĩ tạo hình Huế sáng tác. Đây là những hiện vật có giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ và có ý nghĩa lịch sử sâu sắc.

Trong số những tác phẩm mỹ thuật đề tài về Chủ tịch Hồ Chí Minh được trao tặng, có tác phẩm của những họa sĩ gạo cội, như: Phan Thanh Bình, cố họa sĩ Nguyễn Phước Vĩnh Tôn và các nghệ sĩ trẻ. Đây vừa là tình cảm trân trọng, vừa thể hiện trách nhiệm của các nghệ sĩ trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị di sản của Bác Hồ để lại.

T.T