Triển khai cho vay vốn ưu đãi đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn

Thứ năm, 28/04/2022 16:31
Ngày 27-4, ông Đoàn Ngọc Chung, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) TP Đà Nẵng, cho biết: UBND TP vừa có văn bản số 2050/UBND-KT về triển khai cho vay vốn ưu đãi đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
TP Đà Nẵng triển khai cho vay vốn ưu đãi đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
TP Đà Nẵng triển khai cho vay vốn ưu đãi đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, UBND TP giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, cung cấp danh sách hộ dân có mức sống trung bình chuẩn Trung ương theo quy định của pháp luật, gửi Chi nhánh VBSP TP Đà Nẵng làm cơ sở cho vay theo đúng quy định; đồng thời đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp TP chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp quận, huyện, phường, xã phối hợp VBSP các cấp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chính sách cho vay vốn ưu đãi đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn theo Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23-3-2022, Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 4-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND TP cũng giao UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các xã, phường thực hiện việc rà soát, xác nhận về đối tượng và điều kiện học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo quy định; chỉ đạo các đơn vị liên quan làm tốt việc bình xét cho vay, đảm bảo các đối tượng chính sách có đủ điều kiện vay vốn, có nhu cầu vay đều được vay vốn…

PHÚ NAM