Triển khai dự án "Kinh tế tuần hoàn, tăng cường tái chế, thu hồi rác thải tại Đà Nẵng"

Thứ sáu, 31/03/2023 08:02
Ngày 30-3, Sở Tài nguyên & Môi trường thành phố Đà Nẵng và UBND quận Liên Chiểu phối hợp tổ chức "Hội thảo khởi động và tham vấn dự thảo Kế hoạch triển khai hợp phần dự án "Kinh tế tuần hoàn, tăng cường tái chế, thu hồi rác thải tại Đà Nẵng".

Đây là dự án do tổ chức ASSIT thực hiện trên địa bàn các phường của quận Liên Chiểu, với việc triển khai Mô hình trạm thu hồi rác tài nguyên (MRF). Mục tiêu của dự án là thúc đẩy nhu cầu về nhựa có thể được tái chế thông qua thu hút các thị trường cuối cùng; tăng cường thu gom vật liệu đã được tách và làm sạch đáp ứng các tiêu chuẩn nhu cầu; thiết lập các tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của người thu gom chất thải phi chính thức có thể cải thiện việc thâu gom và xử lý vật liệu của họ; tăng khối lượng nhựa và giá trị nhựa trên thị trường, dẫn đến cải thiện sinh kế cho nhóm người đang hoạt động trong lĩnh vực thâu gom và mua bán phế liệu. Theo Bà Nguyễn Thị Kim Hà, Chi cục phó Chi Cục Bảo vệ môi trường TP Đà Nẵng, đây là một dự án với nguồn lực đầu tư lớn góp phần cải thiện, phục hồi tổng hợp và kinh tế tuần hoàn tại Đà Nẵng.

HỒNG SƠN