Triển lãm chuyên đề "Đường số 4 rực lửa"

Thứ bảy, 15/10/2022 16:59
Triển lãm khai mạc tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn ngày 14-10 và kéo dài đến 30-10, là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm Chiến thắng Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947 và 72 năm Giải phóng Lạng Sơn, 20 năm thành lập TP phố Lạng Sơn. 

Triển lãm giới thiệu hàng trăm hiện vật, tranh ảnh, các tài liệu về Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947, Chiến dịch Biên giới năm 1950, Lạng Sơn đổi mới hội nhập và phát triển.
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông năm 1947 và Chiến thắng Chiến dịch Biên giới 1950 là một trong những sự kiện lịch sử có tầm chiến lược, tác động đến tiến trình cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giành thắng lợi.

V.H