Triển lãm “Không gian di sản văn hóa Việt Nam”

Thứ ba, 09/11/2021 16:20

Triễn lãm tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11) do Trung tâm Triển lãm văn hóa, nghệ thuật Việt Nam phối hợp với nhiều đơn vị liên quan tổ chức từ ngày 22-11 đến 31-11.

Triển lãm được tổ chức theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến qua địa chỉ website: http://trienlamvhnt.vn của Trung tâm Triển lãm văn hóa, nghệ thuật Việt Nam và http://dsvh.gov.vn của Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch).

Triển lãm gồm nhiều phần nội dung, trải dài trong các không gian trưng bày theo chủ đề, như: Khu trưng bày “Di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam”; khu trưng bày “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”; Triển lãm ảnh cuộc thi di sản văn hóa toàn quốc với chủ đề “Di sản văn hóa vật thể tại Việt Nam”...

V.N