Trợ giúp pháp lý cho các đối tượng đặc thù

Thứ bảy, 14/05/2022 14:32
Phòng Tư Pháp quận Ngũ Hành Sơn vừa phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý TP Đà Nẵng tổ chức truyền thông trợ giúp pháp lý cho đối tượng đặc thù trên địa bàn.
Các đối tượng đặc thù được hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc.
Các đối tượng đặc thù được hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Theo đó, các đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí bao gồm: người khuyết tật có khó khăn về tài chính, người trở về địa phương sau khi chấp hành xong hình phạt tù, áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính; đối tượng là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Tại các buổi trợ giúp lưu động tại các phường, các đối tượng được nghe cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý thành phố phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về người khuyết tật, Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030; cơ sở pháp lý có liên quan đến tái hòa nhập cộng đồng; trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý, đào tào nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù… Cùng với đó, cán bộ đã tiếp nhận, giải đáp cũng như hướng dẫn thủ tục giấy tờ pháp lý về thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai, hồ sơ xin thuê nhà chung cư, vay vốn làm ăn...

Trợ giúp pháp lý là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là một lĩnh vực hoạt động mang tính nhân đạo và nhân văn sâu sắc, đây không chỉ là công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng đặc thù trong xã hội mà còn góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

T.D