Trưng bày chuyên đề ''''Việt Nam - Mùa thu năm 1945 và sự nghiệp đổi mới hôm nay''''

Thứ hai, 22/08/2022 12:22
Trưng bày được tổ chức nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2022) và Quốc khánh 2-9 do Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức tại địa chỉ 31 phố Tràng Thi, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Diễn ra đến 10-9, chuyên đề có hơn 300 tư liệu tiêu biểu gồm sách, báo, tạp chí được sắp xếp theo 4 nội dung, phản ánh chân thực về tình hình và những thay đổi lớn trong đời sống của nhân dân Việt Nam trước và sau Cách mạng Tháng Tám vơí các phần: "Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945", "Cách mạng Tháng Tám - Bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam", "Quốc khánh 2-9 và những ngày độc lập", "Việt Nam và sự nghiệp đổi mới hôm nay".

H.N