Trưng bày hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật về Ngày toàn quốc kháng chiến

Thứ sáu, 17/12/2021 17:38

Cắt băng khai mạc triển lãm.

Từ 15-12, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm chuyên đề "Lời thề quyết tử" giới thiệu hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến.

Triển lãm chia làm các phần: "Vận nước Ngàn cân treo sợi tóc", "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" và "Niềm tin quyết thắng". Triển lãm giới thiệu một số hiện vật tiêu biểu được giới thiệu như: Chỉ thị kháng chiến của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 20-12-1946; Huy hiệu "Trung đoàn Thủ đô", chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô đeo trong Lễ thành lập "Đội quyết tử" tại rạp hát Chuông Vàng, Hà Nội 7-1-1947; Bom ba càng - Trung đoàn Thủ đô dùng chiến đấu ở Liên khu I, Hà Nội trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến 12-1946; Cờ "Quyết tử quân"; Lời thề "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh"...

V.N