Trưng bày "Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam"

Thứ sáu, 11/03/2022 19:03

Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam rất đa dạng và phong phú.

 Dự kiến, triển lãm diễn ra từ ngày 7 đến 11-4 tại Bảo tàng TP Cần Thơ, được xây dựng bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Triển lãm  gồm các phần: Triển lãm "Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam"; "Không gian nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam"; trống tang sành của người Sán Chay; khèn bè của các tộc người Thái, Lào, Lự… Bên cạnh đó là phần trưng bày nhạc cụ truyền thống các dân tộc vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ như sáo, đàn nhị, mõ, phách, trống, kèn loa, đàn bầu, đàn nguyệt…; vùng duyên hải Miền trung gồm đồng bào Chăm, Chu Ru, Gia Rai... với các loại nhạc cụ như trống Parnưng, trống ghi năng, kèn Saranai…; các dân tộc vùng miền Trung - Tây Nguyên như sưu tập cồng chiêng, trống, đàn T'rưng, kèn bầu, đán đá, ting ninh (kèn bầu), đinh tút, khèn, tù và, đinh năm, đàn ống tre… của các dân tộc Ba Na, Xơ Đăng, Mnông, Mạ, Cơ Ho, Giẻ Triêng, Xtiêng, Brâu, Rơ Măm, Tà Ôi, Cơ Tu, Rơ Măm, Ê Đê, Gia Rai...; các dân tộc vùng Nam Bộ...

P.L