Trưng bày văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Thứ sáu, 29/07/2022 16:19
Từ ngày 27-7 đến 28-8, Bảo tàng Đắk Lắk phối hợp Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức trưng bày chuyên đề "Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - xưa và nay" tại TP Vũng Tàu.
Không gian trưng bày văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại Vũng Tàu.
Không gian trưng bày văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại Vũng Tàu.

Trưng bày chuyên đề giới thiệu 7 bài viết, 96 hình ảnh và 40 hiện vật về cồng chiêng trong một số nghi lễ truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên và người dân tộc Chơ Ro.

Thông qua nội dung trưng bày, khách tham quan trong và ngoài nước tìm hiểu về đời sống, văn hóa, tín ngưỡng, nghệ thuật cồng chiêng của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên và dân tộc Chơ Ro. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị của di sản văn hóa của dân tộc.

T.N