Trung Quốc phóng vệ tinh lên quỹ đạo chuyển tiếp Trái Đất - Mặt Trăng

Thứ năm, 21/03/2024 11:00
Ngày 20-3, Cục Vũ trụ quốc gia Trung Quốc (CNSA) cho biết nước này đã phóng một vệ tinh chuyển tiếp mới để cung cấp dịch vụ liên lạc giữa Trái Đất-Mặt Trăng. Đây là một bước quan trọng nhằm phục vụ các sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng trong tương lai của Bắc Kinh, như lấy các mẫu từ phía xa của Mặt Trăng.

Theo Tân Hoa xã, Tên lửa Trường Chinh-8, mang theo vệ tinh Thước Kiều 2, đã được phóng lên không gian lúc 8 giờ 31 (giờ địa phương) từ bãi phóng Văn Xương ở thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam, phía Nam Trung Quốc. Hơn 20 phút sau khi được phóng lên không gian, vệ tinh Thước Kiều 2 đã tách khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo chuyển tiếp Trái Đất - Mặt Trăng theo kế hoạch. Vệ tinh Thước Kiều 2 đóng vai trò là chuyển tiếp cho giai đoạn 4 trong chương trình thám hiểm Mặt Trăng của Trung Quốc. Vệ tinh này sẽ cung cấp dịch vụ liên lạc cho các sứ mệnh Thường Nga 4, 6, 7 và 8.

Hiện Trung Quốc đang đẩy mạnh chương trình thám hiểm Mặt Trăng và nước này dự kiến đưa người lên hành tinh này trước năm 2030.

B.N