Trung tâm Thí nghiệm điện Quảng Nam được tổ chức kiểm định, tiêu chuẩn thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

Thứ năm, 09/05/2024 08:15
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (QUATEST 2 - thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) ngày 8-5 cho biết, vừa trao quyết định chỉ định tổ chức kiểm định, tiêu chuẩn thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cho Trung tâm Thí nghiệm điện Quảng Nam (PC Quảng Nam).
Tiến hành kiểm định công-tơ điện.
Tiến hành kiểm định công-tơ điện.

Theo đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Sở Khoa học - Công nghệ Quảng Nam, Ban Kinh doanh Tổng Công ty Điện lực miền Trung, qua tiến hành rà soát, đánh giá, đã công nhận Trung tâm Thí nghiệm điện Quảng Nam đạt yêu cầu về hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO/IEC 17025 đối với hoạt động kiểm định phương tiện đo; đạt kỹ thuật đo lường đối với mặt bằng và điều kiện môi trường làm việc, trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm định, kiểm định viên. Đoàn có biên bản kết luận, Trung tâm Thí nghiệm điện Quảng Nam đáp ứng yêu cầu quy định để thực hiện hoạt động kiểm định phương tiện đo gồm: Công-tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng 1 pha, 3 pha; công-tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 1 pha, 3 pha; biến dòng đo lường và biến áp đo lường. Trung tâm Thí nghiệm điện Quảng Nam được thành lập ngày 1-4-2024 theo quyết định của Tổng Công ty Điện lực miền Trung sau khi chuyển giao từ Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung. Trung tâm có chức năng thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện; kiểm định an toàn kỹ thuật cho các thiết bị, dụng cụ điện; kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, lắp đặt, kiểm tra các loại thiết bị điện, phương tiện đo lường điện, dụng cụ đo lường điện. Trung tâm Thí nghiệm điện Quảng Nam đề ra mục tiêu không ngừng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; phát huy hiệu quả trong công tác đo lường, đảm bảo độc lập, khách quan, chính xác, chất lượng; tích cực góp phần cùng Công ty nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhất là đáp ứng tốt nhu cầu dịch vụ điện của khách hàng sử dụng điện.

Công Hạnh