Từ ngày 20-5, những bộ phim có nội dung bạo lực, khỏa thân, tình dục… phải hiện cảnh báo

Thứ năm, 20/04/2023 08:37
Thông tư 05/2023 về "Quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 20-5 tới.

Quy định này được áp dụng cho tất cả phim ảnh phổ biến tại Việt Nam, từ phim chiếu mạng, chiếu rạp đến truyền hình. Các mức phân loại phim bao gồm 6 loại. Đó là: P (phim phổ biến đến mọi độ tuổi), K (dưới 13 tuổi xem cùng cha mẹ, người giám hộ), T13 (đủ 13 tuổi trở lên), T16 (đủ 16 tuổi trở lên), T18 (đủ 18 tuổi trở lên) và C (phim không được phép phổ biến). Có 7 tiêu chí phân loại phim ảnh, bao gồm: chủ đề, nội dung; bạo lực; khỏa thân, tình dục; ma túy, chất kích thích; kinh dị; ngôn ngữ thô tục; hành vi nguy hiểm, dễ bắt chước…

Một điểm mới nữa ở Thông tư này là quy định về cảnh báo phim. Cụ thể, theo quy định, phim ảnh phải được hiển thị cảnh báo trước và trong quá trình phổ biến phim. Việc hiển thị cảnh báo phải được thực hiện bằng các phương thức như lời nói hoặc chữ viết. Nội dung cảnh báo là các tiêu chí phân loại phim gồm: chủ đề, nội dung; bạo lực; khỏa thân, tình dục; ma túy, chất kích thích, chất gây nghiện; kinh dị; ngôn ngữ thô tục; hành vi nguy hiểm, dễ bắt chước. Đối với phim ảnh chiếu rạp, cảnh báo phải hiển thị bằng chữ viết hoặc lời nói trước khi bắt đầu chiếu phim. Vị trí hiển thị cảnh báo ngay sát biểu tượng mức phân loại phim. Đối với phim ảnh truyền hình hoặc chiếu mạng, nội dung cảnh báo phải hiển thị bằng chữ viết hoặc lời nói chậm nhất là 3 giây sau khi phim bắt đầu phát. Vị trí hiển thị cảnh báo ngay sát phía dưới biểu tượng phân loại phim và phải hiển thị tối đa 3 lần trong quá trình chiếu phim từ 20 phút trở lên.

T.T - B.T