Tuần tra song phương tuyến biên giới Quảng Nam - Sê Kông

Thứ bảy, 11/05/2024 07:21
Từ ngày 7 đến 9-5, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (Lào) tổ chức tuần tra song phương kiểm tra hệ thống đường biên cột mốc và bảo vệ an toàn đường biên giới Việt Nam - Lào.
Cột mốc biên giới được đảm bảo nguyên trạng, an toàn.
Cột mốc biên giới được đảm bảo nguyên trạng, an toàn.

Theo đó, hai bên đã tuần tra, kiểm tra đoạn biên giới từ cột mốc 691 đến cột mốc 702 theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào. Hai bên đã thực hiện đúng nguyên tắc, nghi thức, thủ tục trong hoạt động đối ngoại. Trong quá trình tuần tra, hai bên đã tổ chức phát quang, vệ sinh xung quanh cột mốc. Qua kiểm tra, dấu hiệu đường biên giới không bị xê dịch, cột mốc biên giới được đảm bảo nguyên trạng, an toàn.

Sau khi kết thúc tuần tra song phương, hai bên đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, trao đổi một số nội dung tình hình có liên quan, ký biên bản và thống nhất cho những lần tuần tra tiếp theo.

B.B - H.A