Tuyên truyền công tác bầu cử cho cán bộ Hội Nông dân

Thứ sáu, 26/03/2021 14:00

Sáng 25-3, Hội Nông dân TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho gần 80 cán bộ Hội từ thành phố đến cơ sở.

Tại hội nghị, các cán bộ được nghe ông Vũ Tiến Dũng- Trưởng phòng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng truyền đạt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị, Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND; các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của thành phố về quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử; công tác kiểm tra, giám sát bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Hội nghị giúp đại biểu nắm rõ các quy định, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

ĐĂNG BÌNH