Tuyên truyền đậm nét các thành tựu nổi bật của Đà Nẵng

Thứ sáu, 31/03/2023 08:16
Chiều 30-3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản quý I, triển khai nhiệm vụ quý II-2023.
Trưởng ban Tuyên giáo Đoàn Ngọc Hùng Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban.
Trưởng ban Tuyên giáo Đoàn Ngọc Hùng Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo, quý I-2023, công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền đã đi vào trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, góp phần cung cấp thông tin cho báo chí. Theo đó, trong quý I có gần 1 triệu tin, bài về thành phố đã được đăng tải thông tin, tuyên truyền về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch của thành phố, đặc biệt chú trọng đến các sự kiện, sự việc nổi bật. Tuy nhiên, bên cạnh mặt đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định. Đó là một số văn phòng đại diện, phóng viên thường trú còn thiếu các điều kiện hoạt động báo chí theo đúng Luật Báo chí. Tình trạng văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các tạp chí hoạt động trên địa bàn thành phố có biểu hiện "báo hóa tạp chí"; tình trạng dẫn dắt dư luận của phóng viên trên mạng xã hội vẫn còn diễn ra, ảnh hưởng đến hoạt động báo chí...

Sau khi lắng nghe ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí, Sở, ban ngành địa phương và trung ương đóng trên địa bàn, đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các các cơ quan báo, đài thành phố tập trung tuyên truyền, phản ánh đậm nét, hiệu quả các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn của thành phố, nhất là những thành tựu nổi bật trong thời gian qua và các đề án, chương trình, mục tiêu của thành phố như: thành tựu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố trong nửa nhiệm kỳ đầu, giai đoạn 2020-2025, kết quả thực hiện Nghị quyết 43 của Bộ chính trị khóa XIII về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Trung ương phát động; mô hình chính quyền đô thị, đề án chuyển đổi số; chương trình "Thành phố 4 an", "Thành phố môi trường"... Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh biểu dương, ghi nhận những nỗ lực các cơ quan báo chí trong quý I, đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, định hướng thông tin và đề nghị các cơ quan báo, đài thành phố triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và thành phố. Đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương khác hoạt động tại Đà Nẵng tiếp tục đồng hành cùng thành phố; tuyên truyền, phản ánh, quảng bá hình ảnh của thành phố đến với nhân dân, các nhà đầu tư trong và ngoài nước…

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, Hội Nhà báo thành phố, các cơ quan báo, đài thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch số 64 ngày 15-9-2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về triển khai thực hiện công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn thành phố. Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho UBND thành phố về họp báo trực tuyến hằng tháng để cung cấp thông tin cho báo chí; tăng cường kiểm tra, xử lý các hoạt động vi phạm của báo chí. Hội Nhà báo thành phố chú trọng nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho phóng viên, nhà báo ở các Chi hội; đồng thời phối hợp với các cơ quan báo đài chấn chỉnh, quản lý hội viên, phóng viên thực hiện đúng Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Đối với Nhà Xuất bản Đà Nẵng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị thực hiện nghiêm túc theo quy trình xuất bản, có định hướng trong việc lựa chọn đề tài cũng như biên tập chặt chẽ về nội dung...

P.V