Tuyên truyền lưu động về cải cách hành chính năm 2022

Thứ hai, 28/11/2022 15:29
Trong những ngày qua, Trung tâm Văn hóa Quảng Nam tổ chức tuyên truyền lưu động cơ sở và tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022 tại các huyện: Tây Giang, Đông Giang, Nông Sơn, Quế Sơn, Nam Trà My, Tiên Phước, Phước Sơn, Hiệp Đức và Thăng Bình.

Điểm nhấn của đợt tuyên truyền lần này là việc lồng ghép chương trình nghệ thuật, tiểu phẩm kịch thông tin góp phần tuyên truyền kịp thời những chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính đến với người dân trong tỉnh, nhất là tại các xã miền núi, vùng sâu vùng xa và hải đảo, đồng thời đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa văn nghệ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đây là hình thức thông tin tuyên truyền cải cách hành chính sáng tạo, có nhiều đổi mới, tăng cường tính trực quan, ngắn gọn, súc tích, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và thực thi về cải cách hành chính. Đợt tuyên truyền này kéo dài đến hết ngày 3-12.

Quyên Quyên