UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục yêu cầu thuê kiểm định độc lập chất lượng Cụm đầu mối công trình thủy lợi Plei Keo

Thứ bảy, 22/05/2021 19:04

Đoạn kênh dẫn tại công trình thủy lợi Plei Keo có chiều dài khoảng 40m bị đổ sập hoàn toàn.

UBND tỉnh Gia Lai vừa có ý kiến bằng văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Chư Sê xác định việc đảm bảo an toàn, chất lượng công trình thủy lợi Plei Keo. UBND tỉnh giao UBND huyện Chư Sê (đơn vị chủ đầu tư) tổ chức thuê đơn vị tư vấn độc lập kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu các hạng mục Cụm đầu mối công trình thủy lợi Plei Keo; tổng hợp, gửi kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 31-5. Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc UBND huyện Chư Sê triển khai thực hiện; căn cứ báo cáo kết quả thẩm định của UBND huyện Chư Sê, đơn vị tư vấn, hồ sơ quản lý chất lượng, các hồ sơ khác có liên quan đến kiểm tra, đánh giá và khẳng định việc đảm bảo an toàn, chất lượng của công trình gồm đập đầu mối và hệ thống kênh dẫn; tổng hợp báo cáo, đề xuất gửi về UBND tỉnh trước ngày 3-6. 

Đây là lần thứ hai UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND huyện Chư Sê thuê tư vấn kiểm định độc lập chất lượng công trình thủy lợi Plei Keo. Lần thứ nhất vào tháng 4-2021, UBND tỉnh đã yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo làm rõ các công việc đã thực hiện, cơ sở đánh giá, để xác định việc đảm bảo an toàn, chất lượng công trình nhất là đập đầu mối và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

Sau khi thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Chư Sê đã thuê Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng kiểm định chất lượng công trình. Kết quả kiểm định khẳng định công trình này đảm bảo an toàn, chất lượng. Do đó, tại Văn bản số 1009, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo UBND tỉnh Gia Lai, khẳng định việc kiểm tra, xử lý các tồn tại của công trình thủy lợi Plei Keo đã được chủ đầu tư khắc phục hoàn thiện, đảm bảo an toàn, chất lượng công trình; đồng thời, kiểm điểm một số tập thể, cá nhân liên quan bằng hình thức phê bình, rút kinh nghiệm vì đã để xảy ra sai sót trong công tác quản lý, thi công công trình. Tuy nhiên, sau khi xem xét thận trọng kết quả kiểm định và báo cáo của các đơn vị liên quan, UBND tỉnh một lần nữa yêu cầu kiểm định chất lượng cụm đầu mối công trình này. 

Dự án công trình thủy lợi Plei Keo được khởi công xây dựng năm 2018 với tổng vốn đầu tư hơn 119 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách Trung ương 100 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng địa phương. Công trình thủy lợi Plei Keo hoàn thành năm 2019, dù chưa được nghiệm thu, bàn giao cho địa phương nhưng nhiều hạng mục công trình đã có dấu hiệu xuống cấp. Một số đoạn giao nhau giữa hệ thống kênh dẫn chính với hệ thống ống dẫn có nhiều vết nứt; nhiều vị trí kênh bị xiêu vẹo; một số đanh che cống bị vỡ, bong tróc, đất đá vùi lấp, nước ngoại lai đổ vào kênh nguy cơ ngăn dòng chảy của kênh. Dọc theo tuyến kênh chính, nhiều điểm bị gãy nứt, một số cống gia cố bằng bê-tông bị sụt lún, hư hỏng, hở hàm ếch; đặc biệt, có đoạn kênh dài hơn 40m bị đổ sập hoàn toàn... 

Cũng tại công trình thủy lợi này, Kiểm toán Nhà nước khu vực XII đã phát hiện công trình này thi công sai khối lượng nên kiến nghị giảm giá trị hợp đồng hơn 1,5 tỷ đồng của công trình.

HỒNG ĐIỆP