Ủy quyền cho BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng phê duyệt hồ sơ môi trường

Thứ sáu, 08/07/2022 14:10
UBND TP Đà Nẵng vừa có Quyết định số 1788/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng thẩm định, phê duyệt hồ sơ liên quan đến môi trường.
Sản xuất bo mạch tại Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Trungnam EMS ở Khu công nghệ cao Đà Nẵng.
Sản xuất bo mạch tại Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Trungnam EMS ở Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Theo nội dung ủy quyền, BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng và các KCN trên địa bàn TP (trừ KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng).

Thời hạn ủy quyền từ ngày 2-7-2022 đến hết ngày 30-6-2026. BQL cũng có trách nhiệm trả lời ý kiến của các tổ chức, cá nhân liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường do BQL phê duyệt. Việc ủy quyền để BQL thẩm định, phê duyệt hồ sơ môi trường đối với các dự án đầu tư tại các khu công nghệ cao và KCN trên địa bàn TP góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo thực hiện cơ chế hành chính "một cửa tại chỗ", hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp sớm triển khai và đưa dự án đi vào hoạt động.

PHÚ NAM