Vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thứ ba, 10/05/2022 16:58
Quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) vừa tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.
Ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội.
Ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội.

Tháng vận động, truyền thông với chủ đề “BHXH - Điểm tựa của bạn và gia đình” được Bảo hiểm Xã hội quận Ngũ Hành Sơn bám sát bằng việc triển khai giải pháp, hoạt động truyền thông xuyên suốt, tập trung vào nhóm đối tượng tiểu thương các chợ và công nhân Làng nghề Đá Mỹ nghệ Non Nước. Mục tiêu của Bảo hiểm xã hội quận là tận dụng tất cả các phương tiện truyền thông của quận và các phường, đặc biệt là ứng dụng hiệu quả tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội facebook, zalo kết nối giúp người dân hiểu rõ các thông điệp “Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống Nhân dân thông qua chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”; “Bảo hiểm xã hội - điểm tựa của bạn và gia đình”; “Bảo hiểm xã hội tự nguyện vì quyền lợi hưu trí của người lao động tự do” ; “Hãy tham gia bảo hiểm y tế để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật”…

T.D