Việt Nam ghi nhận hơn 1.000 cuộc tấn công mạng

Thứ sáu, 08/05/2020 16:10

Ngày 7-5, theo thông tin thống kê của Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), trong 4 tháng đầu năm 2020, hệ thống ghi nhận tổng cộng 1.056 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam dẫn đến sự cố. Cụ thể là đã có 553 cuộc tấn công lừa đảo (Phishing), 280 cuộc tấn công thay đổi giao diện (Deface), 223 cuộc tấn công cài mã độc (Malware), giảm 51,4% với cùng kỳ năm 2019. Riêng tháng 4-2020 đã có 203 cuộc tấn công vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam dẫn đến sự cố, trong đó, có 43 cuộc tấn công lừa đảo; 89 cuộc tấn công thay đổi giao diện và 71 cuộc tấn công cài mã độc. Số cuộc tấn công đã giảm 28% so với tháng 3-2020 và giảm 68,2% so với cùng kỳ tháng 4-2019.

NG.BÍCH